Seminar Archives - Creativeplaza
มืออาชีพในการจัดงานอีเว้นท์ นิทรรศการ งานแสดงสินค้า สัมมนา งานประชาสัมพันธ์และจัดทำ Digital Video ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
Creative Plaza, Creative, Event, Exhibition, Event Management, Seminar, Organize, บริการจัดงานอีเว้นท์, จัดงานนิทรรศการ, งานแสดงสินค้า
-1
archive,tax-portfolio_category,term-seminar,term-10,bridge-core-2.7.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-26.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-144
 

Creative Plaza จัดประชุมรับทราบนโยบาย และระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 “ทิศทางการประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0” ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ระยะยาว 3 ปี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย #CreativePlaza #event #Seminar ลูกค้า : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สถานที่ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ...

ประชุมรับทราบนโยบายและระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ “ทิศทางการประชาสัมพันธ์ของการทางพิเศษ และการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม” ภายใต้ โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ระยะยาว ๓ ปี (๒๕๖๖-๒๕๖๘) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยมี นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจกการที่ดี รักษาการในตำแหน่ง/ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นายสิทธิพร สุตะพาหะ หัวหน้าแผนกวางแผนกองวางแผนและวิเคราะห์ฝ่ายนโยบายและแผน บรรยาย หัวข้อ “Innovation for better drive and better life” องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จัดกิจกรรม Work Shop ระดมความคิดเห็นเพื่อประเมินรายละเอียดของแต่ละปัจจัยในการวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ของ กทพ. ในการนี้ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสการจัดประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิเคราะห์...

โครงการจ้างจัดงานการสร้างการรับรู้การประชุมสัมมนา มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้มีการเตรียมเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยกระบวนการสร้างคนด้วยการให้เกิดการศึกษาและฝึกอาชีพแก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้กำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 ลูกค้า : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ : 24-25 กันยายน 2017 สถานที่ : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ หาดใหญ่ ...