Event Archives - Creativeplaza
มืออาชีพในการจัดงานอีเว้นท์ นิทรรศการ งานแสดงสินค้า สัมมนา งานประชาสัมพันธ์และจัดทำ Digital Video ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
Creative Plaza, Creative, Event, Exhibition, Event Management, Seminar, Organize, บริการจัดงานอีเว้นท์, จัดงานนิทรรศการ, งานแสดงสินค้า
-1
archive,tax-portfolio_category,term-event,term-8,bridge-core-2.7.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-26.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-144
 

depa ร่วมกับ จ.ปราจีนบุรี แถลงผลสำเร็จการยกระดับ ศรีมหาโพธิ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ด้วยดิจิทัล depa ร่วมกับ จังหวัดปราจีนบุรี แถลงผลสำเร็จการพัฒนาพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน 3 ด้านสำคัญ เพื่อพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิต สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างตรงจุด พร้อมปูทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของประเทศต่อไป ลูกค้า : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถานที่ : โรงแรมทวาราวดี จ.ปราจีนบุรี ...

การจัดกิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้เรื่อง Internet of Things (IoT) ด้วยชุดเปิด/ปิดไฟด้วยเสียง-Create Template ใน Blynk เพื่อรับ Template ID, Device name, Token - Create Intent สร้าง Intents ในโปรแกรม botmatic นำ Token ที่ได้ไปกรอกใน Intents Botmatic - และArduino Coding การเขียนโค้ดคำสั่งในโปรแกรม ArduinoIDE และอัปโหลดลงบอร์ด - Assembly ทำการประกอบอุปกรณ์ทั้งหมด เข้าด้วยกันและเก็บลงกล่องเก็บแผงวงจร ออกแบบหลักสูตร แผนการสอนบรูณาการเพื่อยกระดับตัวชี้วัดสมรรถนะผู้เรียน (one page) โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Si...

กิจกรรมยกระดับทักษะดิจิทัล (Upskill) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้การ Coding by Minecraft Game พร้อมทั้ง Workshop - Scratch โปรแกรมการเขียนโค้ดดิ้งในรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย และกิจกรรม หอคอยแก้วน้ำเพื่อให้รู้จักคิดวิเคราะห์และปฏิบัติคำสั่งผ่านโค้ด รวมไปถึงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมสั่งการหุ่นยนต์ ด้วย AI Coding ระดับ Basic และการเขียนโปรแกรมสั่งการหุ่นยนต์ ด้วย AI Coding ระดับ Basic โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Si Maha Phot Smart Living Showcases) ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปราจีนบุรี ลูกค้า : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงาน : โรงเรียนศรีมหาโพธิ และโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ สถานที่ : ณ ห้องโคดดิ้ง...

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านหลักสูตรความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Classroom) ภายใต้ “โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Si Maha Phot Smart Living Showcases) #CreativePlaza #Event ลูกค้า : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงาน : โรงเรียนศรีมหาโพธิ และโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ สถานที่ : ณ ห้องประชุมสุดใจยโสธโร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ ...

กิจกรรมยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระบบ CM Square (ระบบติดตามหน่วยบริบาลผู้มีภาวะพึ่งพิง) และการใช้ Medical Devices เพื่อการเก็บข้อมูลและตรวจติดตาม ประเมินผล ภายใต้ “โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Si Maha Phot Smart Living Showcases) ด้านสาธารณสุข โดยมี ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานเปิดในพิธี และมีท่านสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ นายสมหมาย ปราณี พร้อมทั้งเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.ศรีมหาโพธิ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น #CreativePlaza #event #SmartLivingShowcases ลูกค้า : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงาน : สาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สถานที่ : โรงแรมทวารวดี จังหวัดปราจีนบุรี ...

Creative Plaza จัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases กับผู้แทนจากภาคีเครือข่ายด้านความมั่นคง โดยมีผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กับผู้แทนจากภาคีเครือข่ายด้านความมั่นคง โดย สิบตรี ศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิด้านสาธารณสุข โดย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ และด้านการศึกษา โดย นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ และ นายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ห้องบอลรูม ชั้น 5 อาคารดีป้าทั้งนี้ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะจะช่วยให้ประชาชนที่ต้องเดินทางออกจากบ้าน�มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนในครอบครัว...

บรรยากาศ งานแถลงข่าวโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) จังหวัดพิษณุโลก” บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ และคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCovid-19 เป็นสำคัญ ลูกค้า : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถานที่ : โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.พิษณุโลก...

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ กล่าวต้อนรับและแนวทางการสนับสนุนกิจกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวและเปิดกิจกรรมฯ ภายในงานพบกับ 30 ดิจิทัล สตาร์ทอัพ ที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจให้สามารถอยู่รอดได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ประเดิมเปิดงานครั้งแรกที่จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการจัดงาน Smart Economy Showcase ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในจังหวัดสงขลา และจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ และคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCovid-19 เป็นสำคัญ ลูกค้า : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถานที่ : โรงแรมสุนีแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี...

ออกแบบ รวบรวม จัดทำเนื้อหา และผลิตโครงสร้างงานนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ในโอกาสครบรอบ 40 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ใน 6 ท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ : 1 – 5 กรกฎาคม 2020 สถานที่ : 6 ท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่)...

จัดทำพิธีปล่อยขบวนรถ โต๊ะเก้าอี้พระราชทาน และบริหารจัดการกิจกรรม พร้อมจัดหาโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดกิจรรม รวมทั้งออกแบบตกแต่งสถานที่ให้มีความเหมาะสมสวยงามเป็นระเบียบ สอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และรื้อถอนส่งคืนพื้นที่จัดงานด้วยความเรียบร้อย ลูกค้า : กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ : 6 มิถุนายน 2017 สถานที่ : กระทรวงศึกษาธิการ...