วัน ทสม. ประจำปี 2559

ออกแบบ รวบรวม จัดทำเนื้อหา และผลิตโครงสร้างงานนิทรรศการผลงาน ทสม. และนิทรรศการแสดงระบบสารสนเทศเครือข่าย ทสม. ที่ประกอบด้วยผลงานของ ทสม. ดีเด่น และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น การบูรณาการงานอาสามสมัครของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม เครือข่าย ทสม. ในการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐ เป็นต้น


ลูกค้า : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 4 ธันวาคม 2016

สถานที่ : อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9 และ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ


Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew