ทอท. เปิดงานงานนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี

ออกแบบ รวบรวม จัดทำเนื้อหา และผลิตโครงสร้างงานนิทรรศการ ตลอดจนกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ในโอกาสครบรอบ 40 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ใน 6 ท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่


ลูกค้า : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ : 1 – 5 กรกฎาคม 2020

สถานที่ : 6 ท่าอากาศยาน (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่)


Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew