พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

ออกแบบ รวบรวม จัดทำเนื้อหา และผลิตโครงสร้างงานนิทรรศการ สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลกในการประชุมประจำปีของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี 2562


ลูกค้า : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ : 18 กันยายน 2020

สถานที่ : แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew
Morning Dew